Відкриття проєкту «Енерго-Інноваційний Хаб»

21.11.2019 року у Києві відбулась конференція з нагоди відкриття проєкту «ЕНЕРГО-ІННОВАЦІЙНИЙ ХАБ».

21.11.2019 року у Києві відбулась конференція з нагоди відкриття проєкту «ЕНЕРГО-ІННОВАЦІЙНИЙ ХАБ – платформа для підготовки кваліфікованих фахівців у сфері енергоефективності».

Проєкт здійснюється в рамках компоненту «Кваліфікаційна та професійно-технічна освіта» проєкту «Реформи у сфері енергоефективності в Україні», що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

 Організатор та виконавець – ГО «Школа енергоефективності».

Мета проєкту: створення Енерго-інноваційних Хабів – просторів для навчання, співпраці, обміну досвідом, демонстрації та популяризації ідей у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії, захисту навколишнього середовища та пом’якшення наслідків зміни клімату.

Завдання проєкту: на базі Енерго-інноваційних Хабів відпрацювати модель співпраці між цільовими аудиторіями проєкту з метою підготовки фахівців будівельної сфери зі знаннями та навичками впровадження енергоефективних технологій.

Цільові аудиторії проєкту:

 • студенти та викладачі закладів вищої освіти;
 • студенти та викладачі закладів професійно-технічної освіти;
 • учні та вчителі загальноосвітніх шкіл;
 • представники бізнесу.

Енерго-інноваційні Хаби діятимуть на території трьох університетів:

 1. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; 
 2. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 3. Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Термін реалізації проєкту: 09.10.2019 – 30.06.2020.

З доповідями виступили:

Генеральний директор Директорату професійної освіти:
«Сьогодні не вистачає кваліфікованих фахівців у всіх сферах економіки.
Міністерство освіти є в активній фазі реформи та визначено чіткий пріоритет в формуванні професійної підготовки та набування нових навичок, які затребувані на ринку».

Хайке Херден – радник сектору енергоефективності проєкту «Реформи у сфері енергоефективності в Україні, GIZ Ukraine»:
«В рамках компоненту «Професійної кваліфікації» ми готові надавати підтримку:
      • У розробці навчальних програм та тренінгів, створенні та адаптуванні навчальних матеріалів
      • Формуванні середовища інноваційного навчання та стимулюванні динамічних рішень у вивченні теми енергоефективності в технічних університетах».

Ірина Юр’єва – технічний консультант компоненту «Професійної кваліфікації» проєкту «Реформи у сфері енергоефективності в Україні, GIZ Ukraine»:
«Ключовим компонентом проекту буде створення енергетичних інноваційних хабів як місць, де учні шкіл, професійно-технічних училищ та університетів вивчатимуть питання енергоефективності, знайомитимуться з сучасним обладнанням та матеріалами, а також тестуватимуть їх. У співпраці з приватним сектором Хаби дадуть змогу розробляти інноваційні рішення для вирішення ключових проблем в енергетичному секторі. Хаби організовуватимуть освітні заходи, заходи з підвищення обізнаності та сприяння енергоефективності».

Голова правління ГО «Школа енергоефективності»:
«Головне завдання проєкту – створити в регіонах, на базі технічних ЗВО, добре оснащені лабораторії для підготовки фахівців у сфері ЕЕ.
Хаби повинні стати центрами концентрації інформації, знань про енергоефективність.
Вони будуть оснащені зразками новітнього обладнання з енергозбереження».

Микола Савицький – доктор технічних наук, ректор Придніпровськой державной академії будівництва та архітектури:

«Академія давно вирішує питання:

 • Розробки нормативно-методичних документів в сфері енергозбереження;
 • Дослідження енергоефективності будівель;
 • Енергоаудита, енергопаспортизації житлових и громадських будівель;
 • Розробки інвестиційних енергозберігаючих проектів;
 • Дослідження, розробки та впровадження інноваційних енергоефективних технологій для нового будівництва і реконструкції будівель;
 • Інформаційно-аналітичної, освітньої і організаційної діяльності.
  Потужний викладацький склад академії, за підтримкою партнерів, готові до реалізації проєкту».

Проректор з адміністративно – господарської роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:
« Підготовка фахівців за архітектурними та будівельними спеціальностями в університеті ведеться з 2008 року. Велика увага приділяється практичній підготовки майбутніх будівельників та архітекторів. Студенти та викладачі регулярно приймають участь у міжнародних воркшопах, конкурсах. ЗВО має міжнародні зв’язки з відповідними закладами Румунії, Австрії, Китаю, Німеччини.
Пріоритетні напрями діяльності Енерго-інноваційного хабу бачимо в:
      • Популяризації програм енергозбереження серед населення;
      • Демонстрації на конкретних прикладах ефекту (економічного) окремих технологій з енергозбереження (використання сучасних матеріалів у будівництві, архітектурному проектуванню «мудрих» замкнутого циклу використання будівель і т.д.);
      • Створенні лабораторії з контролю (невиправданих, негосподарських, непередбачуваних) енерговитрат, а також для реалізації ефективних заходів щодо економії енергоносіїв;
      • Створенні спільно з бізнес-партнерами інноваційного центру, що стане точкою перетину і самореалізації дизайнерів, архітекторів, проектантів, будівельників, підприємців та інших представників будівельно – інженерної індустрії, які створюють та впроваджують в життя найновіші інновації, енергоефективні технології в будівництві та побуті».


Проректор з наукової роботи, професор, доктор технічних наук Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова:
«Університет має багаторічний практичний досвід в питаннях:
      • Розробки нормативно-правової бази в сфері енергоефективності;
      • Розробки програм і проєктів підвищення енергоефективності та енергобезпеки муніципальних утворень, комунальних, промислових підприємств, об’єктів бюджетної сфери;
      • Розробки програм і проєктів підвищення енергоефективності та енергобезпеки;
      • Реалізації спільних проєктів з підприємствами електроенергетичної, світлотехнічної, електротехнічної, будівельної галузей;
      • Проведення енергетичних обстежень будівель і споруд;
      • Розробки енергетичних паспортів й сертифікатів будівель;
      • Підвищення кваліфікації з енергоменеджменту та енергоаудит;
Можливості університету дозволяють створити інноваційний хаб із зразками та обладнанням, що дозволить кращому розумінню питань енергоефективності».

Директор ТОВ «КТ-Енергія»:
«Ми розробили додаток Кліматичні Краплі, який відстежує і винагороджує кліматично дружні вчинки своїх користувачів. Зараз це: рух велосипеда, збереження енергії в будівлях, генерація зеленої електроенергії (дахові електростанції потужністю до 30 кВ), поводження з відходами та посадка дерев. Додаток навчить дітей еко – відповідальності».

Представник ТОВ ФІАТУ:
«ТОВ «ФІАТУ » – це досвідчена компанія, яка надає повний комплекс послуг, пов’язаних з енергоаудитом і створенням систем енергетичного менеджменту, а також спеціалізовані послуги по бюджетному і фінансовому менеджменту, розробки і впровадження ІТ-технологій для енергозбереження».

Останні новини

Архів новин