Зустріч у Мінрегіонбуді

7 вересня 2015 р. в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України відбулася зустріч першого заступника Міністра В.Негоди та представників ГО «Школа енергоефективності» І.Запатріної та В.Лісовика.

Представники неприбуткової громадської організації «Школа енергоефективності» повідомили про початок у співробітництві з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти та науки України широкої освітньої програми з енергоефективності та енергозбереження для різних категорій слухачів – починаючі від школярів молодших та старших класів до керівників бюджетних установ, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у першу чергу тих, до функціональних обов’язків яких входять питання ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Програма складатиметься з окремих блоків фінансового, економічного та технічного характеру, ознайомлення з якими дасть змогу кожній зацікавленій особі отримати ті знання та навички, які їй необхідні для впровадження енергоефективних заходів та обладнання, а також для виховання нової енергозберігаючої культури серед громадян України.

Зі свого боку, В.Негода зазначив, що починаючі з цього року у складі загального фонду Державного бюджету створено Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР), який щорічно формується в обсязі не менше 1 відсотка прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету. Головним розпорядником ДФРР є Мінрегінбуд. Відповідно до Бюджетного кодексу кошти цього фонду мають спрямовуватися на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів. Пропозиції щодо інвестиційних проектів, які планується реалізувати за рахунок залучення коштів ДФРР, подаються на розгляд міністерству обласними державними адміністраціями за результатами попереднього конкурсного відбору та мають передбачати співфінансування з місцевих бюджетів. На 2015 рік для розподілу в рамках ДФРР передбачено 3 млрд. грн, у 2016 році заплановано фінансування ДФРР у обсязі 5,2 млрд. грн.Розгляд інвестиційних проектів, що надійшли від регіонів у цьому році та у переважній більшості були спрямовані на запровадження енергоефективних заходів, дав змогу виявити ряд проблемних питань, розв’язання яких дасть змогу значно підвищити ефективність використання коштів ДФРР. Серед таких питань: низька інституційна спроможність керівництва бюджетних установ щодо розроблення інвестиційних проектів та органів виконавчої влади у оцінюванні таких проектів; низька обізнаність розробників проектів щодо енергоефективного обладнання та технологій та, як наслідок, низька ефективність запропонованих проектних рішень; відсутність методичних рекомендацій та керівництв, які б дали змогу місцевим громадам скористатися наявними організаційно-правовими механізмами. Оскільки ці проблеми притаманні майже всім регіонам України та потребують запровадження комплексного підходу, вирішення їх можливе за умови застосування широкої мережі навчальних центрів на містах.

Представники ГО «Школа енергоефективності» запропонували розроблення серії навчальних програм для органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, а також для керівників бюджетних установ з питань підготовки та реалізації проектів із залученням коштів Державного фонду регіонального розвитку, а також у організації тренінгів з цілевою спрямованістю на енергоефективні проекти у населених пунктах України.Ці програми можна поширювати через регіональні представництва Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, які представлені більш ніж в 200 містах країни.

В.Негода зазначив, що на першому етапі можна було б охопити ті територіальні громади, які схвалили рішення про об’єднання та потребують державної підтримки для розбудови потенціалу публічної влади у відповідних сферах.

Учасники зустрічі дійшли згоди, що спільна реалізація цього проекту могла би забезпечити сінергетичний ефект та підтримати діяльність міністерства одразу у декількох напрямах – реформування системи місцевого самоврядування в частині стимулювання добровільного об’єднання громад та перехід країни до ефективного споживання енергії та інших ресурсів і, як наслідок, підвищення конкурентоспроможності національної економіки та підвищення якості життя населення.

Recent News

News Archive