Підвищення спроможності національних інституцій щодо ефективного впровадження процесу реформ

Програма тренінгів «Підвищення спроможності національних інституцій щодо ефективного впровадження процесу реформ у сфері енергоефективності»

Проєкт здійснюється в рамках компоненту «Кваліфікаційна та професійно-технічна освіта» проєкту  «Реформи у сфері енергоефективності в Україні», що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Організатор та виконавець – ГО «Школа енергоефективності».

вересень 2018 – жовтень 2019

Мета програми

01

підвищення обізнаності посадових осіб центральних органів виконавчої влади щодо впровадження систем енергоменеджменту та енергомоніторингу, ефективної експлуатації установ державного фонду, задля забезпечення раціонального використання енергії, що у свою чергу сприятиме подальшому поширенню набутого досвіду та практик.

Основне завдання

02

створення ефективної структури в ЦОВВ, яка здатна збирати та аналізувати інформацію про потенціал енергозбереження, планувати технічні та організаційні рішення, здійснювати ефективну експлуатацію установ, утримання яких здійснюється  за рахунок бюджетних коштів

Цільові аудиторії

03

представники ЦОВВ від:
Кабінету Міністрів України,
Міністерства оборони,
Міністерства екології та природних ресурсів,
Міністерства освіти і науки,
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України
– Управління адміністративними будівлями Верховної Ради та Офісу Президента України  

Географія програми

04

Програма тренінгів була реалізована в п’яти містах України:
Київ, Одеса, Львів, Чернігів та Харків.

Головною метою Програми тренінгів є підвищення обізнаності посадових осіб центральних органів виконавчої влади щодо впровадження систем енергоменеджменту та енергомоніторингу, ефективної експлуатації установ державного фонду, задля забезпечення раціонального використання енергії, що у свою чергу сприятиме подальшому поширенню набутого досвіду та практик.

Основне завдання програми тренінгів полягає у створенні ефективної структури в ЦОВВ, яка здатна збирати та аналізувати інформацію про потенціал енергозбереження, планувати технічні та організаційні рішення, здійснювати ефективну експлуатацію установ, утримання яких здійснюється  за рахунок бюджетних коштів.

Подальша реалізація в будівлях держаних органів заходів з підвищення енергоефективності, скорочення енергоспоживання і зменшення викидів парникових газів дозволить використати провідну роль центральних органів виконавчої влади та поширити набутий досвід з енергоефективної експлуатації будівель, раціонального споживання енергетичних ресурсів, використання відновлювальних джерел енергії, скорочення шкідливих викидів тощо.

Програма тренінгів була реалізована в п’яти містах України: м. Київ, м. Одеса, м. Львів, м. Чернігів та м. Харків.

В програмі взяли участь представники ЦОВВ від:
– Кабінету Міністрів України;
– Міністерства оборони;
– Міністерства екології та природних ресурсів;
– Міністерства освіти і науки;
– Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства;
– Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України;
– Управління адміністративними будівлями Верховної Ради та Офісу Президента України

Міністерство освіти і науки було репрезентовано представниками 18 закладів вищої освіти:

 1. НУ «Києво-Могилянська академія»;
 2. НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»;
 3. Київський Національний університет ім. Т. Шевченка»
 4. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 5. Чернігівський національний технологічний університет;
 6. Національний університет харчових технологій;
 7. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;
 8. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка»;
 9. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 10. Одеська державна академія будівництва та архітектури;
 11. Луцький національний технічний університет;
 12. Львівський національний університет імені Івана Франка;
 13. Національний університет водного господарства та природокористування;
 14. Національний університет «Львівська політехніка»;
 15. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;
 16. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
 17. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
 18. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Громадська Організація
“Школа енергоефективності”

Відео тижня
Facebook сторінка